Google+

Ondernemingsrecht

ondernemingsrechtOndernemingsrecht bestaat onder andere uit:

  • oprichting / statutenwijziging BV
  • oprichting / statutenwijziging vereniging / stichting
  • levering aandelen
  • uitgifte aandelen
  • juridische fusie / splitsing
  • vermindering aandelenkapitaal / certificering van aandelen
  • aandeelhoudersovereenkomsten
  • inbreng in BV
  • ontbinding
  • legal opinion