Google+

Familierecht

Familierecht

Familierecht

Familierecht bestaat onder andere uit:

 • het opmaken van een samenlevingscontract
 • huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden (voor en tijdens huwelijk / partnerschap)
 • akte van verdeling
 • testament
 • verklaring van erfrecht
 • verklaring van executele
 • afwikkeling van een nalatenschap
 • schenkingen
 • aangiften schenk- en erfbelasting
 • voogdijbenoeming(en)
 • het instellen van een bewind / curatele